عطر اردیبهشت

یادداشت های ادبی مجتبی تونه ای

عطر اردیبهشت

یادداشت های ادبی مجتبی تونه ای

درباره بلاگ
عطر اردیبهشت

آثار چاپ شده:

1- موعود نامه (فرهنگنامه الفبایی مهدویت) / چاپ سی و پنجم
2- فرهنگنامه ی حج / چاپ سوم
3- من فرزند پیامبرم / چاپ چهارم
4- شکستنی شده ام / مجموعه ی شعر
5- از عشق تا دمشق / مجموعه نثر ادبی
6- چراغ تکلیف مرا روشن کن/مجموعه نثر
7- پا به پای ابراهیم / سفرنامه ی حج
8- بالاتر از سکوت صدایی نیست/مجموعه شعر

آخرین مطالب
۲۱ دی ۹۲ ، ۱۰:۴۲

بالاتر از سکوت

وقتی تو نیستی

بالاتر از سکوت

صدایی نیست!

*

سنگ ها از شیشه می ترسند

شیشه ها از سنگ

من هم از نیرنگ !

مجتبی تونه ای
۲۰ دی ۹۲ ، ۱۰:۴۱

برف

پشت این پنجره برف آمده است

مادرم می گوید

آسمان است به حرف آمده است !

*
برف

خاطرات آسمان است

بی حرف !

مجتبی تونه ای
۱۸ دی ۹۲ ، ۱۰:۳۹

دلواپسی

در باور درخت

شکوفایی

در باور پرنده

هم آوایی


در دست تو ، تبر

در ذهن من ، قفس

فریاد از مردان همنفس !

مجتبی تونه ای
۱۵ دی ۹۲ ، ۱۰:۳۸

ماهی ها

ماهی ها 

همیشه وضو دارند

تنها برای مردن

تیمم می کنند

مجتبی تونه ای
۱۲ دی ۹۲ ، ۱۰:۳۷

عقربه ها

عقربه ها 

دولبه ی قیچی اند

روز های مرا کوتاه می کنند

مجتبی تونه ای
۱۲ دی ۹۲ ، ۱۰:۳۶

کدام برف

روسفید می کند

تمام شهر را

روسیاهی مرا

کدام برف؟!

مجتبی تونه ای